arrow_back

Secundària
Com ho fem?

Acció tutorial:

Acompanyament de l’alumnat:

 • Programa de tutories en grup.
 • Seguiment acurat de l’alumnat, tracte individualitzat (tutories individuals).
 • Suport del gabinet psicopedagògic.
 • Sessions de treball de temes transversals segons l’edat de l’alumnat: alimentació, autoestima, sexualitat, orientació acadèmica, primers auxilis...


Seguiment:

 • Informe de notes trimestrals.
 • Seguiment a través de la plataforma: calendari de proves, notes, ...
 • Agenda personal
 • Entrevistes amb la família


Organització acadèmica:

 • Atenció a la diversitat:
 • Grups flexibles
 • Desdoblaments
 • Atenció individualitzada
 • Activitats culturals vinculades al currículum


Treballs de síntesi          

 • 1r ESO El pas del temps: de la prehistòria a l'edat mitjana.
 • 2n ESO El Delta de l’Ebre
 • 3r ESO Natura i Cultura


Viatge fi d’etapa 

 • 4t d’ESO Irlanda


Treball de Recerca

 • Premi Mn. Raimon Canalias a l’excel·lència


TIC-TAC a l’aula

 • Utilització de les tecnologies al servei de l’aprenentatge.
 • Treballem amb continguts digitals.
 • Projecte 1x1: un alumne una alumna / un ordinador.


Projecte AICLE

 • Oferta d’optatives en anglès.
 • Auxiliar de conversa nadiu.
 • Complementària d’anglès.
search