arrow_back

Primària
Què fem?

Aprenem a establir relacions entre el que ja sabem i el que anem aprenent, formulant interrogants, cercant informacions i creant respostes competents alternant el treball individual amb el cooperatiu. Utilitzant les noves metodologies que estimulen totes les potencialitats dels nostres alumnes, treballant les intel·ligències múltiples. Fomentant la curiositat de l’alumnat i facilitant-los oportunitats de descoberta a través de l’experimentació tant a l’aula com en les sortides per l’entorn, excursions d’un dia i estades de colònies.

Tenint present que estem educant persones que per aconseguir l’èxit en el futur, necessitaran dominar diferents idiomes, utilitzar les noves tecnologies i tenir adquirides les competències, valors i actituds d’una persona emprenedora: autonomia, iniciativa personal, creativitat, planificació, organització, presa de decisions i treball en equip.

Tot això tenint en compte la diversitat i, per tant, oferint suport en petits grups i desdoblaments en les àrees instrumentals (llengües i matemàtiques) i acompanyant sempre molt de prop a l’alumne i a la seva família, amb entrevistes i comunicació freqüent amb les famílies i amb l’assessorament del Gabinet d’Orientació Psicopedagògica, si és necessària.

I, el més important, fent feliços en el seu dia a dia els nostres alumnes amb la satisfacció que dóna el treball ben fet amb el seu esforç.

search