1. Política de privacitat 

L’Escola Sant feliu  informa els usuaris del seu lloc web sobre  la seva política de tractament i protecció de dades de caràcter personal  dels usuaris i clients que poden ser recollits per la navegació o sol·licitud d’informació a través d'aquest lloc web, així com de la les dades personals recollides de les que disposa l’Escola Sant Feliu recollits per qualsevol altre mitjà o raó.

En aquest sentit, l’Escola Sant Feliu  garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de  protecció de dades de caràcter personal, que es  reflecteix en el Reglament General de Protecció de  Dades (UE) 2016/679 i expressa el seu compromís amb la confidencialitat  i seguretat de les dades:

Responsable del tractament

Escola Sant Feliu

Plaça de l’Església, 4

08349 Cabrera de Mar

Tel. 93.759.00.99

Correu electrònic: secretaria@escolasantfeliu.net

2. Recollida, propòsit i tractament de dades 

L’Escola Sant Feliu té el deure d'informar els usuaris del seu lloc web de la recollida de dades de caràcter personal que es pot fer, bé mitjançant amb l’enviament d’ un correu electrònic o bé emplenant els formularis en el lloc web. En aquest sentit, l’Escola Sant Feliu  es considerarà com a Responsable del tractament de les dades recollides pels mitjans descrits anteriorment.

Al mateix temps, l’Escola Sant Feliu informa als usuaris de  que  la finalitat del tractament de les dades recollides inclou: l’atenció de les peticions realitzades pels usuaris, la inclusió en l'agenda de contactes, la prestació de serveis i gestió de les relacions informació comercial, així com l'enviament d’informació i ofertes que són a la informació sol·licitada.

Les seves dades seran degudament conservades  i protegides contra pèrdua o alteració de la informació i l'accés no autoritzat durant la relació comercial i fins a 5 anys més tard després d'haver-se  aturat, llevat que vostè ens indiqui el contrari i sempre que la normativa vigent permet la supressió de les dades.

3. Comunicació d'informació a tercers 

L’Escola Sant Feliu informa als usuaris que les seves dades personals no seran cedides o comunicades a organitzacions de tercers, amb l'excepció de que la cessió de dades estigui emparada  en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d'una relació contractual amb un encarregat  de tractament que haurà estat correctament contractat amb totes les garanties contemplades al Reglament General (UE) 2016/679.

4. Drets dels usuaris 

El Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal (UE) 2016/679, dóna als interessats la possibilitat d'exercir una sèrie de drets sobre el tractament de les seves dades personals.

En la mesura de que  les dades de l’usuari son objecte de tractament o es conserven a l’Escola Sant Feliu, Els usuaris podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició previstos a la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.

Per fer ús de l'exercici d'aquests drets, l'usuari ha de dirigir-se mitjançant comunicació per escrit a la següent adreça:  l’Escola Sant Feliu, Plaça de l’Església, 4, 08349 Cabrera de Mar, Barcelona, o enviant un correu electrònic  a: secretaria@escolasantfeliu.net , proporcionant una fotocòpia de la documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport) en  ambdós casos.

Aquesta comunicació ha de reflectir la informació següent: nom i cognoms de l'usuari, l'adreça i les dades acreditatives  i la petició de sol·licitud del dret que desitja exercitar.

L'exercici dels drets haurà de ser realitzat pel propi usuari, el seu hereu o per una persona autoritzada com a representant legal de l'autoritzat. En aquest cas, s’haurà d’aportar  la documentació que acrediti aquesta representació de la persona interessada, l'acceptació de l'herència o els poders.

També l’informem que vostè pot presentar una reclamació davant  l'Agència Espanyola de protecció de dades si creu que els seus drets han estat vulnerats.

search