arrow_back

Infantil
Què fem?

- Projecte AICLE: 5 hores d'anglès a la setmana: A Educació Infantil reben dues hores setmanals de llengua anglesa. Així com una hora setmanal de Science (aprenentatges en anglès de descoberta de l’entorn), una hora setmanal de Story tellers (hora del conte) i una hora setmanal de Happy Learning. Disposem d’auxiliars nadius de conversa que participen en les activitats d’aula. També oferim classes d’anglès extraescolars a partir de P4.

- Com a Escola Verda que som a Educació Infantil observem, estudiem, plantem, tenim cura i collim els productes que creixen del nostre hort escolar. 

- Potenciem les capacitats musicals dels nostres infants amb un conveni amb el Conservatori del Liceu per tal que aquells nens i nenes que destaquen en aquesta intel·ligència puguin trobar a l’Educació Primària un programa per continuar desenvolupant el seu talent.

- En un món en constant canvi tecnològic, preparem als infants per les noves tecnologies. A cada aula disposem de pantalles digitals per complementar els aprenentatges i per acostar-los a les noves tecnologies. S’utilitzen iPads per l’aprenentatge d’alguns continguts. 

- Gaudim i vivim les nostres festes i tradicions.

- Tracte individualitzat i contacte amb les famílies: entrevistes, reunions d’inici de curs, atenció individualitzada, recolzament psicopedagògic.

search