arrow_back

Dansa i Jazz-Fusió
P4, P5 i Primària

Potencien la formació integral de l’alumne a través d’una formació artística i vivencial. Afavoreixen la creativitat, l’actitud d’empatia, el treball en equip i contribueixen a despertar l’interès i la sensibilitat, la responsabilitat, el raonament espaial...

L'alumnat que cursa aquestes activitats aprèn a expressar, comunicar i rebre pensaments, emocions, sentiments i idees pròpies i alienes, per mitjà de l'ús de les més variades tècniques i habilitats inherents a les arts escèniques.


Dansa:  

Durant l'activitat es treballa les posicions dels peus i les mans. Es realitzen exercicis d'agilitat, salts i s'estimula als infants a desenvolupar la seva capacitat creativa i expressiva.


Jazz-fusió:  

Expressar i ballar a través de la música moderna, conèixer els fonaments bàsics del jazz i introduir-se en la fusió d'altres estils. Aplicar tècniques assolides a coreografies en grup. 

search