arrow_back

Teatre musical
Infantil, Primària i ESO

Potencien la formació integral de l’alumne a través d’una formació artística i vivencial. Afavoreixen la creativitat, l’actitud d’empatia, el treball en equip i contribueixen a despertar l’interès i la sensibilitat, la responsabilitat, el raonament espaial...

L'alumnat que cursa aquestes activitats aprèn a expressar, comunicar i rebre pensaments, emocions, sentiments i idees pròpies i alienes, per mitjà de l'ús de les més variades tècniques i habilitats inherents a les arts escèniques.


Teatre musical

Des del joc i l'experimentació teatral es treballa la desinhibició, la veu i coreografies que desenvoluparan la seva creativitat i coordinació.


search