arrow_back

Vinculació amb Liceu

Una escola de música dins de l'escola

El Pla d'estudis del conservatori del Liceu a l'escola Sant Feliu

Des del curs 2013-2014 el Col·legi Parroquial Sant Feliu integra uns ensenyaments de música que, en paral·lel als ensenyaments generals, aporten als nens i nenes unes eines útils per al desenvolupament de la personalitat, tot garantint que aquells que tinguin talent i la voluntat de prosseguir els ensenyaments musicals després de l’Educació Primària, puguin fer-ho, amb l’assessorament del Conservatori del Liceu, ja sigui en programes avançats, professionals o d’amateurs.


La certificació de nivells

El seguiment del Pla d’Estudis del Conservatori, s’articula de la mà d’un programa d’avaluació de l’alumnat. Els tribunals d’avaluació estaran constituïts pels professors i professores del Conservatori i especialistes de l’escola. Sempre que el nombre d’alumnes de l’escola ho permeti, tindran lloc a les dependències de la pròpia escola.


Articulació del projecte

Nivell Bàsic 1 i Bàsic 2 des de 2013-14. Tota la formació de llenguatge musical i cant coral s’articularà en horari escolar, amb dues classes setmanals en horari lectiu. La formació instrumental serà optativa, en classe extraescolar.

Nivell Bàsic 3 fins a Bàsic 6 en anys successius. L’escola garanteix que entre el temps escolar i l’extraescolar es podrà estudiar, a la mateixa escola, el programa de Nivell Bàsic de les Escoles de Música del Conservatori del Liceu, que condueix al Diploma de Nivell Bàsic.  La classe d’instrument s’impartirà en hores extraescolars.

Relació d'escoles vinculades

search