arrow_back

Escola Multilingüe

El projecte lingüístic de la nostra escola comprèn el català, el castellà, l’anglès, el francès i l’alemany.

Català: És la llengua vehicular.

Anglès: S'inicia a la Llar d'Infants i continua tota l'escolarització obligatòria. 

Des de P3 fins a 6è de primària es fan 2 hores setmanals curriculars d'anglès. L'últim curs de cicle superior d'educació primària es parteix el grup classe per afavorir l'aprenentatge oral de la llengua.

A aquestes dues hores s'hi afegeix:

    - El Projecte AICLE, s'introdueixen continguts de ciències naturals en anglès (Science) des P3 fins a 6è de primària. 1 hora a la setmana. 

     - Dues complementàries d’1 hora setmanal a P3, P4 i P5: Story Tellers i Happy Learning.

     - Dues complementàries d’1 hora setmanal a Primària: English&TIC i Numbers are Fun.

     - A 5è i 6è de primària s'hi afegeix una complementària d'1 hora: Telling Stories.

A l'educació secundària (ESO) es fan entre 4 i 5  hores d'anglès setmanals depenent del curs i de la tria de l'alumne.

Comptem amb dos auxiliars de conversa nadius que reforcen el llenguatge oral als alumnes d'educació infantil, primària i secundària.

En finalitzar l’escolaritat obligatòria, l’alumnat té la possibilitat d’obtenir titulacions oficials de Cambridge:  KET, PET i First Certificate.

Castellà: De P4 fins a 4t de secundària. També s’imparteix a l'àrea de plàstica a la primària i en optatives a l’ESO.

Francès: S'inicia al cicle superior de primària (5è) i es treballa 1 hora a la setmana fins a 1r d’ESO. Continua a 2n, 3r i 4t d'ESO com a matèria optativa.

Alemany: S’ofereix com activitat extraescolar.


Extraescolars

Actualment l’aprenentatge de llengües estrangeres és una necessitat a nivell cultural, acadèmic i professional. Les Activitats d’idiomes de l’Escola apropen l’alumnat d’una manera creativa i engrescadora a les llengües i a les cultures estrangeres. Alhora serveixen per augmentar l’exposició a la llengua (input) i les oportunitats significatives de fer-ne ús (output). L’objectiu no és aprendre sobre una llengua sinó aprendre a comunicar-se amb ella i a utilitzar-la de manera eficient en diversos entorns. 

Oferim activitats extraescolars d’anglès i d’alemany en horari de migdia i de tarda. Estan estructurades amb grups de nivell per facilitar l’aprenentatge  i amb un màxim de 12 alumnes .

Anglès

Objectiu: Reforçar i ampliar els continguts que es treballen al llarg del curs escolar. 

Estructurat en 3 blocs: 

     - En el 1r Bloc es treballarà sobretot la destresa oral, tant de producció com de comprensió. (Dels 4 als 8 anys aprox.) 

     - A partir del 2n Bloc es treballaran les 4 destreses lingüístiques que cal fomentar per dominar bé una llengua: escoltar, parlar, llegir i escriure. (Dels 8 als 12 anys aprox.). 

     - El 3r Bloc continua amb el mateix tipus de dinàmica augmentant el grau d’exigència i demanant als alumnes que s’acostin a uns mínims que estan determinats pels exàmens oficials de la Universitat de Cambridge (KET, PET, FCE). (Dels 12 als 16 anys aprox.)

Alemany

Objectiu: La finalitat d'aquest curs és la introducció d'aquesta llengua d'una manera progressiva, dinàmica i divertida. Iniciar-se en el coneixement de la llengua alemanya per avançar i arribar en un període de tres anys a un nivell (A1).

PROJECTE LINGÜÍSTIC

search