arrow_back

Com descobrim a l’aula.

L’inici de la etapa escolar comença a l’educació infantil, i començar amb bon peu és important per així seguir una escolarització buscant desenvolupar al màxim les capacitats de cada infant.

Aconseguir que l’espai sigui agradable, doni seguretat a l’infant i se’l senti seu és una de les prioritats a l’aula de P3. Ho aconseguim fent que la classe estigui viva. Què volem dir amb això?

A partir de les inquietuds dels infants i la seva curiositat es realitzen les diferents activitats: fer-los pensar, decidir, posar-se d’acord, escoltar les idees dels altres companys... Tots aquests aspectes són primordials i els ajuden a créixer. Es parteix del treball de les mateixes necessitats, com exterioritzar-les, començar a  decidir, créixer en autonomia,  capacitat de reaccionar, respectar...  I tot això es barreja amb un ventall de diferents possibilitats que troben a l’abast en el dia a dia a la classe: trobar sorpreses, materials diversos,  situacions inesperades, moments més tranquils, d’altres més excitants i és per això que diem que...

... La  classe és viva!!!

search