arrow_back

Experimentacions
5è Primària

Experimentació amb la conductivitat elèctrica

Amb els alumnes de 5è estudiem les propietats dels diferents materials del nostre entorn. Una d'aquestes propietats és la conductivitat elèctrica. Quins materials són conductors i quins són aïllants?

El que es pretén amb aquesta experiència és que els alumnes comprovin la conductivitat elèctrica de diversos materials: una pila, una bombeta petita, tisores, un full, clips, una samarreta, un got de plàstic, un got de plàstic amb aigua... construint un petit circuit.

Com en qualsevol experiència científica, un cop realitzada, és important prendre dades i, sobretot, entre tots redactar les conclusions, fer una llista de materials conductors i una d’aïllants i les seves utilitats.


Experimentació amb la densitat 

També mesurem volums i calculem densitats, per tal de demostrar que els materials més densos que l'aigua s'enfonsen i els menys densos suren.

Abans de fer l’activitat, cal explicar el comportament dels objectes a l’aigua segons la seva densitat, per exemple, de l’oli i de l’aigua, de com el primer sura sobre el segon perquè té menys densitat. També cal explicar com es calcula la densitat d’un cos tenint la massa i el volum.

Preparem una balança electrònica i una proveta ampla per poder fer les mesures necessàries del volum dels sòlids. Primerament, els alumnes han de calcular la massa en grams de cada objecte i l’han d’anotar en una taula. Seguidament, han de calcular el volum buscant la diferència entre el valor final observat en el nivell de la proveta i l’inicial. A continuació, cal que calculin i anotin en la taula la densitat de cada sòlid, que la comparin amb la densitat de l’aigua i que observin si és més gran o més petita. Per tant, cal que els alumnes expliquin les conclusions del resultat de l’experiència; quins objectes o materials suraran i quin s’enfonsaran a l’aigua.

L’experiència té com a objectiu fonamental entendre un concepte tan abstracte com la densitat, que a alumnes de Cicle Superior de Primària els costa. Sempre és més fàcil gràcies a la pràctica que a la teòrica. Cal una participació activa de tot el grup.

search