arrow_back

Activitat complementària 'Numbers are fun'
3r Primària

Aquesta activitat té per objectiu el reforç dels conceptes treballats a l’àrea de matemàtiques utilitzant la llengua anglesa. D’aquesta manera, es posa en contacte una hora més a la setmana a l’alumnat donant-los l’oportunitat de sentir-la i utilitzar-la i d’aprendre nou vocabulari.

Una de les activitats que es fa al llarg del curs de 3r és reforçar el concepte de la descomposició de nombres manipulant  diferents materials. Per una banda, amb pots de diferents colors per diferenciar les unitats, desenes, centenes,... i amb pals de diferents colors per les unitats, desenes, centenes,... Per altra banda amb una cartolina amb els nombres del 0 al 9 i uns taps de diferents colors equivalents a unitats, desenes, centenes...  Com que l’activitat s’organitza en grup o per parelles, l’alumnat ha de parlar i cooperar per obtenir un bon resultat.

search